analiza-gramaticala.ro

Analizator

Scrieți sau copiați aici textul vostru.

Pentru o analiză de calitate, se impune folosirea diacriticelor.

În sfera verbului, sunt analizate: adverbele negative, pronumele personale și reflexive (cliticele), adverbele fără funcție sintactică (semiadverbele) care nuanțează (intensifică, cuantifică) acțiunea exprimată de verb.
După introducerea textului, apăsați butonul "Analizează"